Pastoraat is: omzien naar elkaar, meeleven met elkaar, aandacht hebben voor elkaar.
De basis daarvan is het 'onderlinge pastoraat': gemeenteleden zien om naar elkaar.
En ook naar niet-gemeenteleden, want de liefde van God gaat uit naar alle mensen.

Op de medewerkers van de pastorale teams kunt u een beroep doen als u
- begeleiding wilt bij geloofs- en levensvragen
- ondersteuning nodig hebt als u een moeilijke periode meemaakt
- troost en geestelijke steun zoekt in verdriet
- een weg zoekt in relatieproblemen
- het moeilijk heeft omdat u uw baan verloren hebt
- vragen hebt over het reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente
- of andere zaken waar een goed gesprek u verder zou kunnen helpen.

Voor het gebied van De Bron (= voormalige Bron en voormalige Zuiderkerk) zijn er:
- pastoraal team De Bron
- pastoraal team ouderen
- welkomteam

Voor het gebied van De Ontmoeting zijn er:
- pastoraal team De Ontmoeting
- team van contactpersonen

 

Naar boven