Pastoraal team ouderen

Ouderenpastor Elly Veldman is er voor de gemeenteleden in verzorgings- en verpleeghuizen en enkele daarbij gelegen seniorencomplexen.
Het gaat om de Arendshorst, de Slingeborgh, de Wijde Blik, Nieuw Graswijk, Anholt, de Kloosterakker, de Ceresstaete, de Ankerhof,
de Ekke Faberflat, de Stroomflat, de Slenk en de Zwinflat.
Op dinsdag en donderdag is zij – vooral tussen de middag - bereikbaar op het kerkelijk bureau, tel nr. 0592-359092.

Daarnaast zijn er twee ouderlingen werkzaam in het ouderenpastoraat:
Fred Wijnalda voor de Slingeborgh, Stroom en de huizen rondom
en Aly Mulder voor de Wijde Blik en de Ankerhof en als coördinator van de Ekke Faberflat.

Onze wijkleden worden daar bezocht door een aantal vrijwilligers die als contactpersoon van De Drieklank fungeren.
De mensen worden met enige regelmaat bezocht, in ieder geval rond verjaardagen en wanneer er ziekte is.
Mocht u niet weten wie uw contactpersoon is of hem of haar niet kunnen bereiken, dan kunt u ook contact opnemen met de ouderlingen.

Kerkdiensten en kringen in de verzorgingshuizen
Slingeborgh: viering elke zondag om 10.30 uur, ook voor mensen ‘van buiten’. U kunt hiervoor worden opgehaald.
Wijde Blik: vier keer per jaar wordt het Avondmaal gevierd. Op verschillende dagen zijn er vieringen, m.n. voor mensen van de PG-afdeling.
Kloosterakker: zondagse viering om de 14 dagen om 10.45 uur.
Ook in de Ceresstaete, Nieuw Graswijk en Anholt zijn gesprekskringen en vieringen.

Naar boven