De belangrijkste punten uit de grote kerkenraad van 17 juni 2019

 

1. Opening en sluiting
Met een prachtig gebed opent de voorzitter de vergadering. Hij benoemt dat het voor een aantal voorlopig de laatste kerkenraadsvergadering is, i.v.m. hun aftreden. In zijn slotwoord maakt hij duidelijk dat 'goede woorden' voor de aftredende ambtsdragers in de kerkdienst van 8 september zullen klinken.

2. Vacatures
Er zit enig schot in de vervulling van de vacatures. T.z.t. zullen u de namen bekend gemaakt worden. Grote zorg is en blijft nog steeds een nieuwe scriba...

3. Jaarrekening
De kerkenraad is verheugd dat het onze penningmeester, gehinderd door gezondheidsproblemen, toch gelukt is de jaarrekening aan te bieden. Die ziet er prima uit en er is dus geen enkel obstakel om hem goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen, onder dank.

4. Overleg organisten-predikanten
Er is plezierig en uitvoerig overleg geweest tussen organisten en predikanten over meerdere zaken in de erediensten. Afspraken zijn gemaakt, die vooral bedoeld zijn de samenwerking te optimaliseren.

5. Vanuit de werkgroepen
De diaconie doet verslag van meerdere zaken. Vermeldenswaard is in elk geval dat er iemand van de stichting Present op de vergadering is geweest om ons uitgebreid te informeren; en dat het eetproject van Drieklank- en Eritrese jongeren o.l.v. de jeugddiaken een succes was, en daarom een vervolg krijgt in een maaltijd die door de Eritreërs bereid zal worden.

6. Vanuit het moderamen
– Het is de bedoeling om volgend seizoen de mensen van de beelduitzendingen in De Bron een keer uit te nodigen, om onze waardering te laten blijken en een evaluerend gesprek samen te hebben.
– Er zal een werkgroepje gevormd worden om na te denken over hoe we de relatie met onze zustergemeente in Gidofalva vorm en inhoud kunnen geven.
– De jaargesprekken met de predikanten zijn geweest. Hieruit vloeien geen dingen voort die verdere aandacht behoeven.
– Er is een evaluatie van het Paastriduum van de werkgroep binnengekomen. Deze levert verder (helaas?) geen reacties op van de kerkenraad.
– De werkgroep Economie en geloof van de PGA vraagt meedoen met het project 'Stof tot nadenken'. Daar doen we graag aan mee. Idee is om daarvoor een projectgroep in het leven te roepen.

7. Imago en identiteit
De werkgroep communicatie van de PGA heeft de wijken gevraagd zich te bezinnen op 'imago en identiteit' van de wijk. Daarbij gaat het vooral om 'wie wil je zijn' en 'welk beeld hebben anderen van jou' en 'spoort dat met elkaar?' Onze wijkwerkgroep communicatie heeft dit opgepakt en i.o.m. de kerkenraad een programma bedacht. Daarbij werken we met het idee van 'de kerk als winkel' en proberen we dat op allerlei manieren verder in te vullen. Vanavond is de eerste keer van een reeks en gaat het o.a. over het product dat je zou willen verkopen, de plaats van de winkel, het soort winkel en het benodigde personeel.

Naar boven
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.