Nieuws uit de kerkenraad (25-10-2018)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de kleine kerkenraad dd. 25 oktober 2018.

1. Toekomst De Ontmoeting
De kerkenraad kijkt met gemengde gevoelens terug op de gemeenteavond in Kloosterveen dd. 11 okt. Eenzelfde 'menging' zit in de gehoorde reacties: enerzijds een goede avond waar constructief met elkaar gesproken is; anderzijds hadden sommigen andere verwachtingen wat betreft de snelheid van het hele proces en het zetten van volgende stappen. Jammer dat er nauwelijks mensen uit de middengeneratie waren terwijl het nou juist om hen gaat!
Hoe nu verder? – Dat wordt nog een hele puzzel. We zouden eens goed moeten weten waarom mensen afhaken. Daar spelen ongetwijfeld meer factoren een rol in, er is niet één oorzaak.
Met het vinden van een nieuwe predikant -die overigens niet alleen in Kloosterveen gaat werken maar in de hele PGA- vlot het nog niet zo. De AK blijft hiermee bezig.
Het voorstel op de gemeenteavond om twee werkgroepen in te stellen ('vieren en doen' en 'huisvesting') kan wel uitgevoerd worden, want er hebben zich mensen voor opgegeven. Dat biedt dus al wel perspectief.

2. Vacatures
Met veel zorg kijkt de kerkenraad naar de vacatures; degene die er zal zijn en degene die er nog komen. Zo vertrekken in 2019 bijvoorbeeld zowel de voorzitter als de scriba. Tegelijk realiseert de kerkenraad zich -en daar is hij dankbaar voor- dat er heel veel gemeenteleden al iets doen in de kerk. De vraag komt op of we toe moeten naar een andere organisatie? Hoe kan die er dan komen uit te zien?

3. Jaarverslagen werkgroepen
Er is veel waardering voor wat de werkgroepen afgelopen seizoen allemaal weer gedaan hebben. Voor ieder na te lezen, want de verslagen komen op de website.

4. Werkverslagen predikanten
Er worden niet veel vragen gesteld aan de dominees. Blijkbaar doen ze het goed…? De werkverslagen worden meegenomen naar het jaargesprek, dat een werkgroepje van drie mensen met elke predikant voert. Van de meeste predikanten komt het werkverslag ook op de website.

5. Kerkproeverij
Er wordt teruggeblijkt op de kerkproeverij van 16 september. Er is waardering voor de organisatie en voor de beide voorgangers in de diensten. Of er ook veel 'kerkproevers' waren? Het aantal is niet het belangrijkste; belangrijker is dat we samen als gemeente 'missionair gastvrij en uitnodigend' zijn en dat in praktijk proberen te brengen. Volgend jaar weer.

6. Vanuit het moderamen
Het modermaen stelt voor om de Koptische kerk in Assen een keer uit te nodigen, als dank voor de geweldige gastvrijheid en het warme onthaal dat een groep van onze wijkgemeente van haar kreeg tijdens de startzaterdag.
In de vergadering van de grote kerkenraad op 4 febr. a.s. zullen Geert Warris van de jeugdraad van de PGA en de nieuwe classispredikant ds. Jan Hommes ons bezoeken.
N.a.v. een uiterst plezierig kennnismakingsbezoek van ds. Harry Harmsen aan de nieuwe collega ds. Bart Dubbink van Het Lichtpunt wordt de gedachte geopperd om ook op kerkenraadsniveau weer eens het contact met deze Vrijgemaakt-Gereformeerde kerk in Kloosterveen te proberen aan te halen.

7. Notulist
De kerkenraad is bijzonder blij dat er een nieuwe notulist is gevonden: Elisabeth Etber-Bosma. Zij heeft de nodige ervaring met het notuleren van kerkenraadsvergaderingen, en dat was meteen al te merken. We knijpen in onze handjes…!

Naar boven
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.