Nieuws uit de kerkenraad (07-09-2016)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de kleine kerkenraad dd. 07 september.

Vacatures
Het vactureoverzicht met daarin taakstelling en tijdsbesteding t.b.v een goed beeld van de diverse functies, is klaar. Er zijn mooie kaartjes van gemaakt, die op de startzondag zullen worden uitgedeeld.
De diaconie heeft nogal wat nieuwe leden nodig en helaas verloopt de werving van nieuwe diakenen nog niet zo geweldig. Dat zou kunnen betekenen dat sommige diaconale taken niet langer vervuld kunnen worden…
Ook zijn er zorgen over de beamteams.
Dus…, lieve gemeenteleden…

Toekomst Kloosterveen
De plannen voor samenwerking met de COG om mee te doen in de nieuwe school, zijn stopgezet. In de onderhandelingen van COG-AK-gemeente Assen werd duidelijk dat de oorspronkelijke plannen niet te realiseren zijn. Mogelijk dat de kerk in de toekomst gebruik kan gaan maken van het nieuwe schoolgebouw, maar dat zal dan opnieuw bekeken worden. Begin november komt er een gemeenteavond om de wijkgemeente uitvoeriger te informeren.
Dan zal het ook gaan over de 'vitalisering' van De Ontmoeting. Die maakte onderdeel uit van de COG-plannen, maar nu die niet doorgaan zullen we apart aan de gang gaan met die vitalisering. De kerkenraad overlegt binnenkort met de gemeentadviseur Jenneke Span over hoe dit proces op gang te krijgen. O.a. via de gemeenteavond zal de wijkgemeente erbij betrokken worden.

Kerst- en paasfolders
Als 'verzorger' van de kerst- en paasfolders, gekoppeld aan geldinzameling, stelt Harry Harmsen de vraag of we hier op deze manier mee door willen gaan. Enige weerstand bij de contactpersonen die vrij snel achter elkaar drie keer op pad moeten (kerst, kerkbalans, pasen), alsmede de koppeling van kerst- of paasboodschap aan geldwerving, doet deze vraag opkomen. Besloten wordt ermee door te gaan en een pilot te starten om voor de bezorging in Kloosterveen jongeren te vragen.

Vervolg bezinningsdag
N.a.v. de bezinningsdag in Zeegse zijn er door meerdere werkgroepjes rapporten gemaakt. Op de komende vergadering van de grote kerkenraad praten we hier verder over en zullen we concrete actiepunten naar boven halen.
Bovendien stellen we vast dat de taakgroepen betrekkelijk autonoom 'moeten' gaan functioneren. Taakgroep Beheer moet nog van de grond komen, Pastoraat begint op stoom te komen, Vieren zou nog een vertegenwoordiging uit Kloosterveen moeten krijgen.

Moderamen
Het moderamen zal dit seizoen opnieuw bestaan uit Henk Dimmendaal (preses), Karin van Goor (scriba), Gerrit Drogt (diaken), en Harry Harmsen (predikant).

Naar boven