Nieuws uit de kerkenraad (13-04-2016)

Diaconie
De kanskaartenactie
van het Diaconaal Platform Assen (mensen krijgen kaart in de bus waarmee ze allerlei hulp kunnen vragen) roept nog wel wat vragen op n.a.v. de eerste proef, maar in principe wil de diaconie zich hiervoor blijven inzetten.
Het diaconale jaarverslag over het afgelopen jaar roept veel bewondering op: indrukwekkend wat de diaconie allemaal doet!
In september treden er veel diakenen af. Er moeten dus nieuwe diakenen komen om al dat indrukwekkende werk te kunnen blijven doen. Dus, gemeentelid, voel je
gerust geroepen!

Vacatures
En er zijn meer vacatures. We gaan proberen dit systematischer op te pakken
door korte omschrijvingen van functies, taken en 'talenten' te gaan maken. Want hoe duidelijker je mensen ergens voor kunt vragen, hoe meer kans dat iemand iets wil doen.

Geluid én beeld
E
r is een (grote) gift binnengekomen bij het College van Kerkrentmeesters.Een deel daarvan is door de gever bestemd om beelden uit de kerkdiensten te gaan uitzenden. Echter, zo blijkt de kerkenraad, daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy? Wil elke voorganger dit wel? Wat film je wel en wat niet? Zijn er mensen voor te vinden die dit gaan doen?
De werkgroep communicatie heeft
zich er wat in verdiept en een notitie geschreven. Die schept de nodige helderheid. Maar er blijven nog vragen en er moet nog verder nagedacht worden. Wordt dus vervolgd.

Kerkbalans
De actie Kerkbalans leverde vragen op. O.a. over mogelijke digitalisering (goed om dat verder te onderzoeken), over een 'ruilbeurs' voor lopers,
zodat de 'buitenwijken' handiger bewerkt gaan worden (prima), over nulbetalers (kunnen alleen zichzelf uitschrijven, voorzichtig met benaderen met allerlei mailings en niet allerlei post toesturen).

Paastriduum en The Pasion
Hier is veel waardering voor.
Nietemin werden er ook wel wat verbeterpuntjes genoemd. Daar gaat op gelet worden bij de volgende keer.
Over een eventueel vervolg van The Passion valt op dit moment echter nog niks te zeggen. De groep moet eerst eens voor zichzelf gaan evalueren. Dat staat nog op haar programma.

Kerstnachtdienst
Besloten wordt de traditie voort te zetten om in Kloosterveen samen met Het Lichtpunt een kerstnachtdienst te organiseren.
In het gesprek hierover komt naar voren dat het goed zou zijn om (in eerste instantie) op kerkenraadsniveau weer eens de banden met Het Lichtpunt aan te halen. Dat zal daarom verder overwogen worden.

Boekpresentatie ds. Esther Struikmans
In oktober gaat
Esther Struikmans het boek dat zij geschreven heeft over christenen en moslims, aanbieden aan de ambassadeur van Albanië.Zij vraagt of dit in De Bron kan. De kerkenraad stemt in. Hij doet bovendien de suggestie om te kijken of hier een actriviteiet van de wijkgemeente van gemaakt kan worden.

Kosters De Bron
Gelukkig lukt het aardig om de ziekte van Joop Kruit op te vangen, maar er is nog wel behoefte aan meer vrijwiliigers. Vooral voor de zomerperiode. Dus, zeg niet meteen 'nee' als er een beroep op u gedaan wordt. Of nog beter: meld u zelf!

Naar boven