afbeelding brievenbus

PERSBERICHT

Kerk in Kloosterveen biedt bewoners de helpende hand

De protestantse kerk  in Assen is een kerk die graag 'kerk in de samenleving' wil zijn. Ook in Kloosterveen is de kerk daarom voortdurend op zoek naar wegen om het contact te zoeken met de bewoners van de wijk.  De kerk wil oog hebben voor wie geen helper heeft in de stad en de wereld. Mensen die op wat voor manier dan ook hulp nodig hebben kunnen daarom altijd een beroep doen op de kerk.

Nu is dat niet voor iedereen even gemakkelijk, omdat men de weg niet kent of  men zich er ongemakkelijk bij  voelt.  Vandaar dat de diaconie, de helpende handen van de kerk, een brievenbus aan de buitengevel van de MFA Kloosterveste heeft opgehangen zodat mensen een briefje met hun gegevens achter kunnen laten. De brievenbus hangt bij de achterdeur van 'De Ontmoeting' aan de Traverse.

Deze brievenbus wordt elke zondag geleegd en in de week daarna wordt er contact met de hulpvrager opgenomen. Uiteraard worden alle vragen vertrouwelijk behandeld door de diakenen van de kerk. Het kan bijvoorbeeld gaan om financiƫle nood, om geestelijke bijstand of hulp op praktisch gebied. De brievenbus is niet alleen bedoeld voor de leden van de kerk maar ook voor de overige wijkbewoners en natuurlijk kan er ook nog steeds via post of email contact worden gezocht.

Sinds oktober van dit jaar maakt protestantse kerk  de Ontmoeting  in Kloosterveen deel uit van wijkgemeente de Drieklank  in Assen, samen met de Bron en de Zuiderkerk.  Zowel in het gebouw van de Bron als van de Ontmoeting worden wekelijks kerkdiensten gehouden op zondagochtend om 10.00 uur. Elke woensdagmorgen is er bovendien gelegenheid voor ontmoeting tijdens de koffie-inloop in de MFA Kloosterveste.

_____

Assen, 14 november 2014

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ingrid Meier, lid van de diaconie van De Drieklank in Assen

tel. 0592-850857 of via

Naar boven