Opbrengst appel actie naar Voedselbank

In het weekend van 19 en 20 oktober jl. was er een succesvolle ‘appelactie’ in De Drieklank. Op zaterdag werden er in totaal 25 appeltaarten gebakken, zondag werden al deze puntjes bij de koffie of thee verkocht na de kerkdiensten in De Bron en De Ontmoeting. De opbrengst was maar liefst € 310 euro. En dit bedrag werd ook nog eens verhoogd door een jubilerend echtpaar met 200 euro! Er kon dus een mooi bedrag naar de Voedselbank gebracht worden.

In overleg met de Voedselbank werd dit geld meteen omgezet in producten waar op dit moment behoefte aan is. En zo gingen de dames Hofstra en Schoemaker afgelopen donderdag met een auto die tot aan de nok gevuld was met boodschappen richting de Brunelstraat. Daar werd de pallet vol met boodschappen in dank aangenomen door de medewerkers van het depot Assen. 

In totaal zijn zo’n 240 gezinnen afhankelijk van de Voedselbank in de regio Assen. We zijn blij dat we met deze actie mensen een beetje hebben kunnen helpen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Diaconie De Drieklank

 

foto appelactie opbrengst naar voedselbank Liggend

 

Koffieochtenden in De Bron en De Ontmoeting Koffieochtend1

 

Op de eerste en derde donderdag van de maand, dus 21 november en 5 december a.s. staat tussen 10.00 uur en 11.30 uur de koffie klaar in De Bron.

En elke woensdagochtend van 10.15 - 11.45 uur bent u welkom in de consistorie van De Ontmoeting (zij-ingang aan de Traverse).

Iedereen is van harte uitgenodigd en neem gerust uw buurman of buurvrouw mee, ook zij zijn van harte welkom. Een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek mogen gaan.

SAMEN ETEN IN DE BRON

Op donderdag 21 november is er weer een ontmoetingsmaaltijd in De Bron waar iedereen welkom is. Oud, jong, samen of alleengaand. Ook de mensen om u heen zijn van harte welkom, neem hem of haar gerust mee! Komt u ook eens mee eten?

Vanaf dinsdag 19 november 9.00 uur kunt u zich opgeven. Wees er snel bij, want vol is vol.
Als u onverwachts verhinderd bent, dan zouden wij het zeer op prijs stellen dat u zich tijdig afmeldt! Er zijn kosten gemaakt en wat belangrijker is: we kunnen bij afzegging gasten van de reservelijst uitnodigen!

Kosten zijn minimaal 4 euro, waarvan 50 euro cent gedoneerd wordt aan de voedselbank. Uiteraard ook alles wat meer betaald wordt dan 4 Euro komt ten goede van de voedselbank.

Vanaf 17.00 uur staat er een kopje koffie/thee voor u/jullie klaar en kunt u elkaar in de hal ontmoeten en een praatje maken. Rond 17.45 uur gaan we aan tafel.

Heeft u vervoer nodig? Wij halen u graag op!

U kunt zich opgeven bij:

Gé van der Berg, tel. 341550, e-mail:

Wieke Spoelstra, tel. 342355, e-mail:

bij jaarverslag 2018Die verbazing kun je gaan voelen als je het diaconale jaarverslag leest. Op allerlei gebied zijn we een actieve diaconale wijkgemeente. Dankzij de diakenen.
Laat je inspireren en uitdagen: lees het verslag over 2018!

SOOS

Dinsdag 3 december om 14.30 uur is er in De Bron weer SOOS. Deze middag staan er weer spelletjes klaar. Er is ruim tijd voor een praatje en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. U mag natuurlijk iemand meenemen. Voel u welkom!

De gastdames

De milieuflat van de diaconie: 

milieuflat 2.0

Op beide vierplekken staat onze 'milieuflat'. Wat kan er allemaal in?

LEES MEER
Naar boven