Logo De Drieklank

Terugblik gemeentebijeenkomst 1 maart 2015

Het samenvoegen van drie wijkgemeenten heeft de nodige overeenkomsten met een huwelijk.
Na de plechtigheid begint het echte werk pas…

Elkaar leren kennen. Op elkaar ingespeeld raken. Maar ook vragen als hoe treden we de toekomst tegemoet? Hoe gaan we op weg naar Kerk in de samenleving? Dat waren vragen die we onszelf wilden stellen tijdens de gemeentebijeenkomst op 1 maart.


Op deze zondag gingen we goedgemutst van start met de kerkdienst. In de kerkdienst van ongeveer drie kwartier werd op de plek van de preek het gedicht ‘De moerbeitoppen ruisten’ voorgelezen door voorganger ds. Peter van de Peppel en daarna klonk meditatieve muziek van Mendelssohn gespeeld door Maarten Groen op de vleugel.  

Na deze korte dienst ging de deur niet op slot, zoals de ouderling had geopperd. Dit was ook niet nodig want na het koffiedrinken konden we de gemeentebijeenkomst met een grote groep gemeenteleden starten.  Voor deze start leidde Theun Vlieger de bijeenkomst in waarbij hij het beleidsplan ‘Kerk in de samenleving’ ook aanhaalde. Hoe kunnen we concreet met elkaar in gesprek over de te nemen stappen? Daarvoor nodigde Theun ons uit om in groepen uiteen te gaan. Van alle verschillende taakgroepen waren er drie vertegenwoordigd, namelijk Diaconie, Jeugd & Jongeren, Pastoraat.
In deze groepen werd gesproken over Kerk in de Samenleving. Wat doen we er nu al aan? En, wat zouden we nog meer kunnen doen? Dit waren de centrale vragen in de groepen.
Vanuit de groep Pastoraat is daarbij gesproken over eenzaamheid in de wijk en mogelijkheden om als kerk hier iets aan te doen. Vanuit de groep Diaconie is gesproken over een werkgroep Lokale Lobby waarmee we meer aandacht kunnen vragen bij de lokale overheid/politiek voor mensen die onvoldoende gezien worden.  Bij de groep Jeugd & Jongeren is onder andere gesproken over hoe we vrijwilligers kunnen vinden voor het jeugdwerk.
De afsluiting verzorgde Albert Knol middels dankgebed. Daarvoor gaf hij nog even het woord aan Misja Koning.  Zij kon nog een prijs uitreiken aan de winnaar van de ballonwedstrijd bij de startzondag. Iris Knol was de gelukkige, zij ontvangt nog een boek.

Dankzij de goede planning bleef er nog tijd over voor soep en een broodje, dit bood ook mooi de gelegenheid voor onderling contact. Over het geheel bezien een prima gemeentebijeenkomst waarin de betrokkenheid van de soepkokende en broodjes smerende vrijwilligers, Theun Vlieger, Diederik Pepping, Fred Wijnalda en alle gemeenteleden ons veel energie geeft, dank daarvoor!

Naar boven