Aanpassing plaatselijke regeling De Drieklank

LOGO d3K RGB

Op 9 mei 2023 heeft de wijkkerkenraad zich voorgenomen om 2 punten in de plaatselijke regeling van onze wijkgemeente De Drieklank te wijzigen.
De huidige plaatselijke regeling is te vinden op de website van De Drieklank onder Publiciteit - Downloads – Plaatselijke regeling.

Hieronder lichten we de wijzigingen toe.


Het betreft een aanpassing van punt 5.2 en een toevoeging aan punt 6.2.6.
Punt 5.2 gaat over de beantwoording van de doopvragen. De oude versie is: Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden. Dit wordt gewijzigd in: Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden, doopleden en hun niet gedoopte en/of belijdende partners de doopvragen beantwoorden.
Hiermee sluit de regeling beter aan bij de huidige en gewenste dooppraktijk in onze wijkgemeente.

Punt 6.2.6. gaat over de toevertrouwde taken van het college van diakenen.
Aan dit punt wordt het volgende toegevoegd: De wijkraad van diakenen kan versterkt worden met diaconaal-rentmeesters. Diaconaal-rentmeesters zijn leden van de wijkraad van diakenen die geen ambtsdrager zijn. De diaconaal rentmeesters worden door de wijkkerkenraad benoemd uit degenen die tot de gemeenschap van de gemeente behoren. Diaconaal-rentmeesters kunnen (doop- en belijdende) leden, gastleden of vrienden zijn.
De namen voor diaconaal-rentmeesters worden voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen.
Diaconaal-rentmeesters kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen en kunnen evenmin tegelijkertijd kerkrentmeester en/of diaconaal rentmeester zijn.

Door deze aanvulling wordt het voor gemeenteleden en betrokken mensen mogelijk om diaconale taken uit te voeren zonder dat ze daarmee meteen ambtsdrager en daarmee dus ook lid van de wijkkerkenraad worden. Dit kan de drempel om diaconale taken te vervullen verlagen en past ook beter in het samenwijkswerken binnen de Protestantse Gemeente Assen.

Als wijkkerkenraad menen we met de voorgenomen wijzigingen de plaatselijke regeling beter te laten aansluiten bij de huidige ontwikkelingen binnen de wijkgemeente. Mochten er bezwaren zijn tegen de voorgenomen wijzigingen, opmerkingen of vragen dan kunt u die als gemeentelid van De Drieklank tot uiterlijk 13 juni 2023 kenbaar maken aan de scriba. of 0644110939 (Keimpe en Jolanda de Vries).

Naar boven
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.