Gebruiksplan De Bron

bronVanwege covid-19 geldt voor De Bron een gebruiksplan dat u hier kunt vinden.
Komt u in het gebouw, dan geld dit gebruiksplan ook voor u.
We verzoeken u vriendelijk maar tegelijk ook wel dringend
om u te houden aan de regels in dit gebruiksplan .

Bericht van de voorzitter

Diedrik Pepping 200pxZoals u weet heeft het kabinet verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het moderamen heeft afgelopen week de maatregelen bestudeerd en besproken om na te gaan of er voor onze kerk ook aanscherpingen nodig zijn. De conclusie is dat het coronabeleid van De Drieklank conform de regelgeving van de landelijke overheid, het RIVM en de landelijke PKN is opgesteld.

Het moderamen heeft echter wel besloten een nieuwe maatregel in te stellen en dat betreft de verplichting van het dragen van een mondkapje. Vanaf heden is het verplicht om bij het betreden van alle ruimtes van ons kerkgebouw een mondkapje te dragen. Op het moment dat een zitplaats is ingenomen mag het mondkapje afgezet worden. Bijvoorbeeld een lid van het koortje dat de wekelijkse vieringen met zingen opluistert draagt een mondkapje bij het betreden van ons kerkgebouw. Op het moment dat zij/hij op de plaats in de kerkzaal zit mag het mondkapje afgezet worden. Dit geldt uiteraard voor alle medewerkers aan de diensten.
Wij kijken terug op een zeer bewogen 2020. Vanaf 12 maart jl. is ons leven geheel op de kop gezet en heeft de kerkenraad zich continu beziggehouden met crisismanagement en daarmee heeft het ambtsdragerschap een bijzondere andere dimensie gekregen. Een dimensie die ook nog wel even onze taken zal blijven beheersen. Ondanks dit alles staan wij nu vlak voor het kerstfeest en nieuwjaar die ook voor ons in alle opzichten anders zullen verlopen dan wij gewend zijn. Hoe dan ook, namens de kerkenraad wens ik u een fijn en vredig kerstfeest en een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar toe. Ik wens u Gods zegen en hoop dat wij elkaar t.z.t. weer in goede gezondheid mogen begroeten.
Diedrik Pepping

Naar boven