Het PKA wijkvoorzittersoverleg meldt zich…

LOGO d3K RGB

Half maart bent u geïnformeerd door het moderamen AK over de inzet van het PKA wijkvoorzittersoverleg, als verbindingsgremium in tijd van crisis. Vanwege ziekte en drukke werkzaamheden worden Henk Schoep en Peter Stam vervangen door respectievelijk Jenneke Netjes en Thijs Zwiers.

Inmiddels schrijven wij half april. We hebben een viertal online vergaderingen achter de rug waarin intensief is overlegd over o.a. kerkdiensten online en de invulling van de Goede Week. De afgelopen weken hebben velen zich ingezet om kerkdiensten in coronatijd mogelijk te maken.

Vanuit het ministerie van predikanten kwam een voorstel voor vieringen in de periode na Pasen tot eind mei: Hemelvaart (21 mei) en Pinksteren (31 mei) zullen de drie wijkgemeenten samen voorbereiden. Zondag 10 mei verzorgen De Drieklank en Vredenoord een gezamenlijke viering.

Voor de overige zondagen geldt dat iedere wijkgemeente zijn eigen kerkdienst houdt. Dit voorstel is aangenomen in de wijkkerkenraden en de AK.
Het ministerie van predikanten geeft aan dat niet alles volledig samen wordt opgepakt. Dat heeft te maken met hun overwegingen dat zowel de wijkgemeenten als de predikanten enige ‘rust’ nodig hebben: wijkgemeenten hebben behoefte aan een stukje eigenheid in deze verwarrende tijden.
Bovendien is de samenwerking momenteel behoorlijk intensief voor de predikanten.

Ook de kerkdiensten voor gemeenteleden van de Sionsgemeente zijn online te volgen: ’s morgens vanuit de gemeente in Oude Pekela en ’s middags vanuit De Bron. De gemeenteleden van de VVP ontvangen elke zondag een Weeknieuwsbrief en een meditatie. In de Weeknieuwsbrief staan o.a. verwijzingen naar de diensten van de PKA.

Hoe zal het zijn in juni? Er is niemand die het nog weet. Ondertussen blijven wij online actief.

Mocht u vragen, opmerkingen en/of adviezen hebben voor dit overleg laat u het dan gerust weten ()
Jenneke Netjes (Vredenoord), Thijs Zwiers (Jozefkerk), Diedrik Pepping (Drieklank), Bert ten Klooster (Sionsgemeente) en Thilla Franken (AK)

Naar boven