Werkgroepen De Ontmoeting aan de slag

toekomst Kloosterveen filmpjeDe kerkenraadsvergadering heeft twee werkgroepen ingesteld, die voorstellen zullen uitwerken voor de nabije toekomst van De Ontmoeting: Vieren en Doen en Huisvesting.

Vieren en Doen als opdracht gekregen:
• Stel de jaarplanning van de vieringen op, rekening houdend met wat er al is.
• Maak de planning bekend zodat mensen weten wat zij kunnen verwachten.
• Activeer mensen en betrek hen bij het organiseren van de vieringen. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, des te groter zal de variatie zijn.
• Verzamel suggesties voor activiteiten om het gemeentegevoel te versterken.
• Stel een jaarprogramma op en coördineer dit, zonder alles zelf te gaan doen.

Huisvesting heeft als opdracht gekregen:
Onderzoek welke mogelijkheden er in Kloosterveen zijn voor het houden van zondagse vieringen en bijeenkomsten door de week, waarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:
• De kosten zijn substantieel lager dan momenteel.
• Van elke optie wordt een globale kostenraming gemaakt.
• Toekomstbestendigheid minstens 10 jaar.
• Passend bij de toekomstvisie waarin ontmoeten, vieren en doen een plek krijgen.
• De MFA zelf is ook een alternatief, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden om deze goedkoper te maken.

Volgens de voorlopige planning verwachten we uiterlijk 1 maart 2019 een rapportage van beide werkgroepen.
Voor informatie en suggesties kunt u terecht bij Hemmo van der Wal voor de werkgroep Vieren en Doen en bij Harm Janssens voor de werkgroep Huisvesting.

De wijkkerkenraad

Naar boven