Probleem met live onlinekerkdiensten

AfspeelknopAfgelopen zondagen kwam u misschien voor een vervelende verrassing te staan toen u live de kerkdienst vanuit De Bron wilde volgen via Youtube: 'hij deed het niet'. Misschien was u bang dat uw apparatuur kapot was? Wees gerust, het lag niet aan u(w apparaat). Wat er precies aan de hand was of is, is nog niet helemaal duidelijk, maar er wordt hard aan gewerkt alles weer goed te krijgen. Mocht u toch opnieuw dit probleem tegenkomen, weet dan dat u naderhand de dienst alsnog kunt bekijken. Op het Youtubekanaal duurt dat even, maar op kerkomroep.nl kan dat vrijwel meteen nadat de dienst is afgelopen.
Je kunt natuurlijk ook live kijken op kerkomroep.nl, maar dat hebben we liever niet omdat het dan kan gebeuren dat de mensen die van een 'kastje' gebruik maken in het gedrang komen.

Stilteviering - Tweewekelijks op donderdagavond in Het Lichtpunt

stiltemeditatie01We leven in een tijd waarin we blootstaan aan een constante stroom aan geluiden, woorden, beelden, prikkels. Altijd moet je iets, je bent druk. In je hoofd razen de gedachten maar door, in je lijf voel je de gejaagdheid. Misschien verlang je wel naar een moment van echte rust, stilte. Een plek waar je even niets hoeft. Je bent gelovig, christen; je gaat naar de kerk, je bekijkt af en toe een livestream. Maar het is alsof je verdrinkt in al die woorden die tot je komen – soms lijkt het zelfs alsof ze hun betekenis verliezen. En toch is daar dat brandende, woordeloze verlangen...
Tweewekelijks is er op donderdagavond een stilteviering – vormgegeven door gemeenteleden van PKN De Ontmoeting en GKv Het Lichtpunt. Hoe ziet zo'n stilteviering eruit?

LEES MEER

Kerkdiensten weer alleen online

kerkomroep DeBronZoals u heeft kunnen vernemen uit de media heeft het kabinet opnieuw ingrijpende besluiten genomen om de groei en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoewel we begrijpen dat het maximale aantal van 30 personen voor groepsbijeenkomsten niet geldt voor kerkdiensten, willen ook wij onze verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid voor een ieder te kunnen blijven garanderen. Daarom heeft de kerkenraad met pijn in het hart besloten om in ieder geval de komende drie weken alle kerkelijke activiteiten weer op te schorten. Dat houdt in dat met directe ingang er geen kerkgangers worden toegelaten in de zondagse vieringen en er alleen online-vieringen verzorgd zullen worden. Conform de evaluatie van het kabinet zal ook de kerkenraad t.z.t. de situatie weer opnieuw beoordelen. Over de uitkomsten daarvan wordt u uiteraard weer z.s.m. geïnformeerd.
De kerkenraad wenst u Gods zegen en kracht toe in de komende weken in de hoop dat u zich onverminderd verbonden zult blijven voelen met Gods kerk en onze wijkgemeente.
Diedrik J. Pepping, preses kerkenraad

Voor de kerkdiensten geldt een protocol dat u kunt lezen in het gebruiksplan.

Moria - stuur een bericht naar de regeringspartijen

Moria01Heeft u de mensonterende beelden gezien en berichten gelezen? Vraag de regeringspartijen om meer te doen voor de vluchtelingen op Lesbos. Meer dan alleen maar 100 vluchtelingen opnemen die in mindering komen op 100 andere vluchtelingen die anders in Nederland zouden worden opgenomen. Met mensenlevens doe je toch geen handjeklap?!
Er is genoeg draagvlak in ons land om veel ruimhartiger te zijn, zo blijkt wel uit allerlei acties die gevoerd worden, petities die ondertekend worden, oproepen die worden gedaan, steunbetuigingen die worden gegeven. Doe ook mee en stuur een bericht aan de Tweede Kamerfracties.

LEES MEER

Hoe volg ik de kerkdienst online?

DeBron kerkdienstDe diensten vanuit De Bron zijn te volgen via www.kerkomroep.nl. Zoek daar bij 'Vind uw kerk' naar 'Assen', en als u op de pagina van Assen bent, klikt u dan op 'De Bron´. Of klik op deze directe link om naar De Bron te gaan. Hier blijven de diensten een tijd staan en kunt u dus ook achteraf kijken.
Als u de dienst live volgt (dus zondagmorgen om 10:00 uur), kunt u dat het beste doen via ons eigen YouTubekanaal. want dan blijft de kerkomroep vooral beschikbaar voor de mensen die alleen een 'kastje' thuis hebben. Voor YouTube gaat u in uw browser naar: youtube.com. In het zoekveld bovenaan de pagina waar u dan terecht komt, vult u in 'kerkomroep Assen de bron' en drukt u op ENTER. Dan ziet u de eigen pagina en kunt u klikken op de desbetreffende dienst. U kunt ook rechtstreeks hier naartoe via deze link: https://tinyurl.com/dienstenDeBron. Ook hier kunt de diensten nog achteraf bekijken.
Mocht u hulp nodig hebben, dan kunt u een uur voor de uitzending bellen met Ingrid Meier, 06-50690915.

Jo Houwman - Een eerbetoon door Wietse Meinardi

Houwman foto 1200Jo Houwman was jarenlang organist van het mooie historische Van Gruisen-Van Dam-orgel van de Marturiakerk in Assen. Hij was ook betrokken bij de plaatsing en de verbouw van dat orgel in 1970. Vele Assenaren hebben wekelijks zijn orgelspel gehoord. In 1996 (3 september) overleed hij plotseling. Ik heb hem vlak daarvoor voor het eerst ontmoet, maar verder kenden we elkaar niet. Een half jaar later werd ik zijn opvolger en ik heb later ook een deel van zijn muziekboeken gekregen.
Hij was was leraar Nederlands. Daarnaast studeerde hij orgel op conservatorium-niveau bij Anco Ezinga en deed staatsexamen.

LEES MEER

Vacatures Webmaster en webredacteur

Logo Drieklank 200pxTer uitbreiding en vervanging van ons team zijn er vacatures voor een webmaster en een webredacteur. Zie hiervoor ook de pagina vacatures, waar u ook meerdere vacatures kunt vinden.

Filmpje 'Alles is gezegend' van Nathan

Hierbij het filmpje 'Alles is gezegend' van Nathan dat we hebben uitgezonden in de jeugddienst van 24 mei 2020.

Makkelijk aanmelden digitale Zondagsbrief

LOGO d3K CMYK 1400U kunt zich nu heel gemakkelijk aanmelden voor de digitale Zondagsbrief: vul uw naam en e-mailadres in onder 'Teken in op Zondagsbrief' rechts op deze pagina. U ontvangt dan een mail met daarin een link om uw aanmelding te bevestigen. Na uw bevestiging sturen we u een welkommail met daarin hoe u de Zondagsbrief voortaan ontvangt.

De zondagsbrief is alleen bedoeld voor leden van De Drieklank. Na uw aanmelding wordt dit gecontroleerd. Als u geen lid van De Drieklank bent nemen we contact met u op over uw inschrijving of we verwijderen uw inschrijving al meteen.

Naar boven