Gebruiksplan De Bron

bronVanwege covid-19 geldt voor De Bron een gebruiksplan dat u hier kunt vinden.
Komt u in het gebouw, dan geld dit gebruiksplan ook voor u.
We verzoeken u vriendelijk maar tegelijk ook wel dringend
om u te houden aan de regels in dit gebruiksplan .

Wie zorgt er voor de dominee?

preekvoorzienerElke zondag gaan er in De Drieklank drie voorgangers voor. In De Bron, De Ontmoeting, De Slingeborgh. In De Bron en De Ontmoeting is dat meestal een van de eigen predikanten. In De Slingeborgh gaan ook de eigen predikanten voor, maar wat minder vaak.
Wie zorgt er voor die dominees?

LEES MEER

Voorlopig even niet meer zingen in de kerk

Verboden te zingenGezien het dringende advies van de Protestantse kerk in Nederland heeft de kerkenraad moeten besluiten het zingen in de kerkdiensten door een zanggroep voorlopig helemaal weg te laten. Met pijn in het hart, maar toch.

LEES MEER

Durf jij... te koken?

Bekijk de video en doe mee!

 

Lock down, kop d'r veur

Kop dr veur01Het begon met een fotoboek dat ik kocht. Ik werd er zo blij van: dat gun ik u ook… Het boek bevat foto’s van mensen in Manchester tijdens de eerste lockdown. Ze zijn gefotografeerd door een raam van hun huis, de fotograaf buiten, de bewoners binnen. Ik maak zo’n boekje om vast te leggen hoe wij als gemeenteleden van de Protestantse Kerk Assen de tweede lockdown doorkomen. Het enthousiasme bij de eerste groep gemeenteleden is groot, de foto’s zien er surrealistisch uit met alle spiegelingen, maar ze zijn geweldig! Ik maak 200 portretten van PKA-huishoudens in Assen. Help me!

LEES MEER

Bericht van de voorzitter

Diedrik Pepping 200pxZoals u weet heeft het kabinet verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het moderamen heeft afgelopen week de maatregelen bestudeerd en besproken om na te gaan of er voor onze kerk ook aanscherpingen nodig zijn. De conclusie is dat het coronabeleid van De Drieklank conform de regelgeving van de landelijke overheid, het RIVM en de landelijke PKN is opgesteld.

LEES MEER

Actie Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021Van 16 januari tot en met 30 januari 2021wordt de actie Kerkbalans weer gehouden. U vindt hier de folder van de Protestantse Kerk Assen die voor deze actie is gemaakt. Vanaf 4 december ontvangen gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is op het Kerkelijk Bureau een e-mail over de actie Kerkbalans. U kunt gelijk toezeggen! Bij gemeenteleden die (nog) niet digitaal hun toezegging hebben ingevuld wordt in de week van 18 januari een envelop bezorgd, met toezeggingsformulier, folder, brief van de voorzitter van uw wijkkerkenraad en retourenvelop. Meer info op deze pagina.

Advent: 500 seconden stilte voor 500 vluchtelingenkinderen

Vluchtelingen van Lesbos01 Arendonk Milene vanDe situatie van kwetsbare vluchtelingen op Lesbos blijft ons bezig houden. We kunnen en mogen niet wegkijken, zeker niet in de periode van Advent, waarin we de komst van het Kind van de vrede verwachten. Daarom de oproep aan geloofsgemeenschappen en kerken op om in deze vier weken aansluitend aan hun kerkdienst of samenkomst een korte wake te houden, waarin 500 seconden stil wordt gestaan bij hun lot. De 500 seconden verwijzen naar de breed gedragen oproep vanuit onze samenleving om 500 kinderen op te vangen.
De Bron doet aan deze actie mee.

foto: Milene van Arendonk, Vluchtelingen van Lesbos, november 2020

LEES MEER

Van Het krijt naar de Kloosterveste

Zondag 7 november 2010 ging de wijkgemeente in Kloosterveen van Het krijt naar de Kloosterveste. Zij ging toen ook De Ontmoeting heten (de naam die was aangedragen door Martzen Hansma en Linda Hartemink). Dat is dus 10 jaar geleden. Een mooi moment voor een terugblik. Willem van der Helm maakte destijds eene film van de overstapzondag en daaruit heeft hij nu een samenvatting gemaakt. Die kun je hieronder bekijken.

Let op: in de film komen ook mensen voor die intussen zijn overleden. Wil je als nabestaande dat deze beelden niet vertoond worden, laat het weten via een mailtje aan . Ook als jezelf in de film voorkomt maar je wil niet dat dat te zien is, stuur een berichtje.

Stilteviering - Tweewekelijks op donderdagavond in Het Lichtpunt

stiltemeditatie01We leven in een tijd waarin we blootstaan aan een constante stroom aan geluiden, woorden, beelden, prikkels. Altijd moet je iets, je bent druk. In je hoofd razen de gedachten maar door, in je lijf voel je de gejaagdheid. Misschien verlang je wel naar een moment van echte rust, stilte. Een plek waar je even niets hoeft. Je bent gelovig, christen; je gaat naar de kerk, je bekijkt af en toe een livestream. Maar het is alsof je verdrinkt in al die woorden die tot je komen – soms lijkt het zelfs alsof ze hun betekenis verliezen. En toch is daar dat brandende, woordeloze verlangen...
Tweewekelijks is er op donderdagavond een stilteviering – vormgegeven door gemeenteleden van PKN De Ontmoeting en GKv Het Lichtpunt. Hoe ziet zo'n stilteviering eruit?

LEES MEER
Naar boven