Appeltaartactie in De Drieklank op 22 en 23 oktober a.s.

appelsDe diaconie heeft u nodig!

       • Heeft u een appelboom waar u niets mee doet?
       • Lijkt het u leuk om appels te plukken?
       • Zou u willen helpen bij het schillen of het bakken van appeltaarten op 22/10 of de verkoop op 23/10?
       • Heeft u zin aan appeltaart bij de koffie op 23/10?

Meldt u zich dan bij Bea Schoemaker, tel. 06-15142433 of mail naar .

De opbrengst van de actie is voor de voedselbank.

De dominee seculariseerde mee

20220923 De dominee seculariseerde meeaDat is de titel van het boek van onze oud-predikant Jaap Luinstra (1949). Tijdens de coronacrisis kreeg hij inspiratie om te schrijven over de secularisatie. Hij geeft in het boek een historische analyse en een ooggetuigenverslag vanuit werkervaring in drie werelddelen, onderbouwd met cijfers en verhalen. Al gaande blijkt hij zelf ook mee geseculariseerd te zijn.

LEES MEER

Ledendaling Protestantse Kerk Assen

2022 09 21 LedendalingWat betekent de snelle daling van ledental voor de Protestantse Kerk Assen in 2030?

Gemeentezijn: hoe willen we in Assen op verschillende plekken, maar ook samen gemeentezijn? In februari 2021 is op de (online) gemeenteavond hierover gesproken. Om gemeente te zijn hebben we onderlinge verbondenheid, inzet van leden en geld nodig. De kernwoorden hiervoor zijn: Lef, Gods Actualiteit voor de stad en krachten bundelen in onze verbinding.

LEES MEER

Nieuwe overzichtslijst contactpersonen werkgroepen

LOGO d3K RGBIn de wijkinformatiegids (editie 2019) is als bijlage een overzicht opgenomen van alle werkgroepen binnen onze wijkgemeente met de bijbehorende contactgegevens. Omdat deze lijst nogal aan verandering onderhevig is, hebben we deze geactualiseerd. De lijst is te vinden op onze website onder het menu publiciteit – downloads. Daar is overigens de wijkinformatiegids zelf ook nog steeds te downloaden. Voor degenen die minder digitaal zijn ingesteld, liggen er op de startzondag - 18-9-2022 in de Ontmoeting - papieren versies van de nieuwe lijst achterin de kerk om mee te nemen. Mocht er ondanks onze zorgvuldige controle toch iets niet (meer) kloppen, dan horen we het graag van u via  

Fotografie in de kerkdiensten van 18 september en 16 oktober

camerafile20220915 203632

Op 18 september en 16 oktober worden er foto’s gemaakt in de kerkdiensten in resp. De Ontmoeting en De Bron t.b.v. de bouw van een nieuwe website en eventueel voor de social media. In verband met de AVG moeten wij u om toestemming vragen voor het gebruik van deze foto’s als u daar herkenbaar op staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, wilt u dat dan kenbaar maken bij binnenkomst bij de techniek achterin de kerk? Dan zorgen we ervoor dat u niet op de foto komt.

Als u overigens op het balkon in De Ontmoeting of op de achterste rijen in het rechtervak van De Bron plaats neemt weet u zeker dat u niet gefotografeerd zult worden. We hopen dat we op deze manier met ieders instemming een aantal mooie nieuwe foto’s kunnen maken. 

Cantatedienst op 25 september in de Adventskerk

Asser Bach Cantategroep 20220925 KLEINOp 25 september 2022 zal cantate BVW 8, ‘Liebster Gott, wann werd ich sterben?;’ worden uitgevoerd door koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep o.l.v.Marion Bluthard in het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo.

LEES MEER

Nieuwe ambulante predikant

De kerkenraad is verheugd u de komst van een nieuwe ambulant predikant te kunnen aankondigen:  Op 1 oktober 2022 start Ds. Pier Prins met zijn werkzaamheden voor onze wijkgemeente.

LEES MEER

Trouw-lezerscafé: een nieuw initiatief in wijkgemeente Drieklank

'Hoe is het mogelijk..22 08 11 Trouw lezerscafé .?' Verwonder je je wel eens over wat er in onze tijd gebeurt? Misschien baart het je zorgen of zie je juist nieuw perspectief. Wil je hier graag eens met anderen over praten? Kom dan naar onsTrouw-lezerscafé. Met een kop koffie of een glas wijn praten we over wat er speelt, aan de hand van artikelen uit het dagblad Trouw. 
 
Je bent welkom om 20:00 u. op vrijdagavond 30 september, 25 november, 20 januari, 24 maart en 25 mei. De deuren gaan open om 19:45 uur. Lijkt het je leuk om deel te nemen? Stuur dan een mailtje naar , dan sturen wij je de artikelen toe die we gaan bespreken en kun jij beslissen of je komt. Aanmelden is fijn, maar niet beslist nodig.

Ons café vind je in kerkelijk centrum De Bron, Einthovenstraat 22, Assen. De intiatiefnemers zijn Abel Jagersma, Henk Dimmendaal en Thilla Franken.

Vacature: Notulist(e) Classicale vergadering

 LOGO d3K CMYK 1400Gezocht: notulist(e) voor de classicale vergadering

Het breed moderamen van de classis Groningen – Drenthe is op zoek naar een notulist(e) die de classicale vergaderingen wil notuleren. Tot nu toe nam onze scriba deze taak op zich maar door de toenemende zorg voor haar partner (wegens de ziekte van Parkinson)  zoeken we iemand die het notuleren van de classicale vergaderingen op zich wil nemen.

LEES MEER

Nieuwe ambtsdragers

ambtsdragers02Vooruitkijkend naar het volgende kerkelijke seizoen is duidelijk dat de kerkenraad versterking nodig heeft. Sommige ambtsdragers hebben aangeven hun taken neer te leggen. Of hun maximale termijn is bereikt. Of ambtsdragers gaan andere belangrijke taken binnen de kerk vervullen. Daarom is de kerkenraad op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Dringend is met name een nieuwe scriba én een notulist voor de kerkenraadsvergaderingen (het gaat om twee aparte functies).En ook voor andere functies zijn nieuwe mensen nodig. Daarom doen wij een appél op u. Wilt u uw steentje bijdragen aan de kerk?

LEES MEER
Naar boven